Loading...
RÅDGIVNING 2018-01-17T16:23:42+00:00

Rådgivning

VI ER MED DIG HELE VEJEN OG HJÆLPER DIG MED AT SE MULIGHEDERNE I DIN VIRKSOMHED

Som revisor er vi meget mere end den årlige revision af dit regnskab.Vi assisterer med en bred vifte af rådgivningsopgaver, hvor vi er sparringspartnere for vores kunder. Igennem vores arbejde med kundernes økonomi, er det vores sigte at bidrage med en mere holistisk rådgivning af kunden, således at vores kunde i sin helhed opnår en samlet løsning som peger frem.

Generationsskifte

OVERDRAGELSE AF VIRKSOMHED TIL DEN NÆSTE GENERATION KRÆVER GRUNDIG PLANLÆGNING. DET KAN VI HJÆLPE DIG MED

Begrebet generationsskifte antyder i ordets forstand at noget skifter generation og i revisors verden er ordet et kendt udtryk for overdragelse af virksomhed til den næste generation. Dette betyder, at når du nævner ordet “generationsskifte” for din revisor, starter dette en kæderække af tanker, da dette kan være en omfattende proces, hvor følgende elementer bør iagttages.

  • Økonomisk og driftmæssig klargøring af virksomheden til generationsskifte.
  • Ledelsesmæssig klargøring af virksomhed.
  • Værdiansættelse af virksomhed.
  • Skattemæssige konsekvenser for sælger og køber.
  • Købers muligheder for køb og finansiering.
  • Sælgers økonomiske situation og ønsker efter salg.

Et succesfuldt generationsskifte kræver således en grundig planlægning. Når der sker en lukning eller en overdragelse af en virksomhed, er der en lang række økonomiske og juridiske ting, der skal være på plads. Vi har kendskab til de regler, der er relevante i forbindelse med et generationsskifte.

Vi kan således rådgive dig om eksempelvis skattemæssige modeller for generationsskifte og giver dig i det hele taget et trygt og solidt overblik over virksomhedens mulighed for et succesfuldt generationsskifte.

Køb og salg af virksomhed

VI YDER RÅDGIVNING TIL DIG, DER OVERVEJER AT STARTE/KØBE EGEN VIRKSOMHED, UDVIDE DIN EKSISTERENDE FORRETNING ELLER SÆLGE DEN

Ved køb og salg af virksomhed er der, ligesom ved opstart af virksomhedstart, mange muligheder og faldgruber. Inden køb af virksomhed bør det overvejes hvorvidt du skal eje virksomheden personligt eller i en selskabskonstruktion samt om det er virksomhedens aktivitet du ønsker at tilføre din nuværende virksomhed eller selskab. Dette kan virke ubetydeligt i købsprocessen, men valget kan have stor betydning efterfølgende.

Iværksætter

  • Virksomhedsform
  • Stiftelse
  • Sparring

REALISERING AF DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED KRÆVER MANGE OVERVEJELSER. VI TILBYDER RÅDGIVNING SÅ DU KOMMER GODT FRA START

Inden drømmen om at starte egen virksomhed skal virkeliggøres, er det vigtigt at træffe beslutning om din kommende virksomhed skal drives som enkeltmandsvirksomhed eller i selskabsform.

Denne beslutning har stor indflydelse på din hæftelse, de skattemæssige konsekvenser samt de administrative krav til virksomheden.

Vi har grundig kendskab til de regler, der er relevante i forbindelse med selskabsstiftelse. Vi yder rådgivning om, hvilken selskabsform, der er mest relevant for dig og dit selskab – IVS, ApS, A/S eller en helt anden selskabsform.

Vi tilbyder den helt rigtige sparring og rådgivning fra begyndelsen. Vi kan f.eks. hjælpe dig med at opstille de første budgetter og med at vælge det rette organisatoriske setup. Vi hjælper også ved registrering af den nye virksomhed.

Virksomheds-omdannelser

VI KAN ASSISTERE, HVIS DU ØNSKER AT OMDANNE DIN VIRKSOMHED SAMT OPLYSE OM MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

Er du startet som enkeltmandsvirksomhed, men ønsker nu at drive virksomheden videre som selskab, er der muligheder og begrænsninger som bør iagttages inden du opretter selskab og driver virksomheden videre i dette.

Vi kan assistere, hvis du ønsker at omdanne din virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab, herunder som skattefri virksomhedsomdannelse. For at undgå at komme til at afregne skatten når du overdrager din enkeltmandsvirksomhed til selskabet, bør du samarbejde med en advokat og en revisor.

Som revisor assisterer vi med at værdiansætte din personligt ejede virksomhed og sammen med en advokat, kan du oprette et selskab inden for de første fem måneder af et nyt år. Gør du det på denne måde, udskyder du tidspunktet for beskatningen af den gevinst, som kan opstå ved overdragelse af din enkeltmandsvirksomhed.

Skat

SKATTEBEREGNING, SKATTESAGER, PERSONSKAT OG SKATTEOPTIMERING

Vi tilbyder rådgivning inden for skatteberegning, skattesager, personskat og skatteoptimering. Skattereglerne ændrer sig hele tiden og bliver konstant mere komplicerede. Med vores skatterådgivning risikerer du ikke store og unødvendige skattebetalinger.

Moms og lønsumsafgift

OPGØRELSE OG INDBERETNING AF MOMS

I forlængelse af vores bogføringsassistance tilbyder vi opgørelse og indberetning af din virksomheds moms korrekt og fyldestgørende momsregistrering. Momsregistrering er lovpligtig for virksomheden med momspligtig aktivitet. Momsregistreringen skal tilpasses din virksomheds særlige aktiviteter herunder import og eksport af varer og ydelser.

SKAL VI HAVE EN SNAK?

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS FOR ET GRATIS OG UFORPLIGTENDE MØDE

Kontakt Os